همه ی فرزندان من!!!!!

ترم جدید باز شروع شد.

این بار فقط یکی از کلاسهام عوض شد.

کلاس I3  رو ازم گرفتند و کلاس قبلیم یعنی PI4  رو جایگزینش کردند.

خیلی هم بد نیست, از این نظر میگم بد نیست چون کلاس قبلیم که دوباره به خودم تحویل داده شدند کمی پر سر و صدا و شیطون بودند.

اما I3 بچه های خوب و متعادل و فهمیده ای داشت. دلم براشون خیلی تنگ شده, کاش میشد دوباره باهاشون کلاس داشته باشم.

از این تغییر تحولات این شکلی خیلی زیاده اینجا‘ خوبیش اینه که همیشه در حال سورپرایز شدنی اینجا.

کلاسChatting  هم که ترم پیش با موفقیت تمام شد این ترم وارد UI4  میشند یعنی فقط سه ترم دارند تا اتمام کامل دوره ی زبان. این کلاس که فوق العاده است. واقعا دوست داشتنی هستند.

یک کلاس پانزده نفره با خصوصیات و اخلاقی متفاوت از هم. اما بسیار دوست داشتنی و مهربان.

مرسی دوستان نازنینم که این همه بهم لطف دارین و بهم سر میزنین. همتون رو خیلی دوست دارم. پیشاپیش عیدتون هم مبارک و تمام عباداتتون قبول درگاه حق.

 

 

 

/ 67 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضی

سلام سلام 100 تا سلام. خوبین؟ خوش می گذره؟ اولین روز بازگشائی مدارس مبارک باشه خانم معلم هر چند شما در آموزشگاه زبان تدریس می کنید ولی مطمئن هستم که به عنوان یه خانوم معلم اولین روز بازگشائی مدارس یه حس دیگه دارید. درس حدس زدم؟[چشمک][گل]

یاسین

[قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب]

یاسین

[قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب]

یاسین

[قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب]

یاسین

[قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب]

یاسین

[قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب]

یاسین

[قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب] [قلب][گل]I♥U …I♥U… I♥U …I♥U [گل][قلب]

یاسین

سلام.ممنون بابت تبریک...دستت درد نکنه.

یاسین

نیمه شب بود و غمی تازه نفس ره خوابم زد و ماندم بیدار ریخت از پرتو لرزنده شمع سایه ی دسته گلی بر دیوار همه گل بود ولی روح نداشت سایه ای مضطرب و لرزان بود چهره ای سرد و غم انگیز و سیاه گوئیا مرده ی سرگردان بود شمع خاموش شد از تندی باد اثر از سایه به دیوار نماند کس نپرسید: کجا رفت؟ که بود؟ که دمی چند در اینجا گذراند این منم خسته در این کلبه ی تنگ جسم درمانده ام از روح جداست من اگر سایه ی خویشم یارب روح آواره ی من کیست کجاست

یاسین

وهيچ کس مرا به ميهماني گنجشکها نخواهد برد .. ياد من باشد دل هر کس دل نيست... و گوشي براي شنيدن وسعت فاصله ها نيست ياد من باشد تنهايم ... و تنهاييم از شلوغي مسموم بهتر است يادم باشد که از يادم نرود