فراموشی

فراموشی می آید…مثل همین پائیز
با ابرهای سهمگینش
دیروز برگ خشکی دیدم
که نمی دانست
از کدام شاخه جدا شده
من یقین دارم فراموشی می آید

/ 2 نظر / 23 بازدید
مرتضی

نبینم که چشمان تو خیس باران شود نبینم دلت خالی از هر گلـستان شود تو پاکی و سبزی چو خــــــــــــرم بهار نبینم بهاری اسیر زمســـــــــتان شود

بهـــــــــــــــــار

for Sure[لبخند] but i never forget best friend Such as you