دلنوشته

بر که می گردم

جای پاهایت هنوز کنار جای پاهای من است

این روزها مدام جفت ردپاهای آخر مهمان نگاهم است

درست آنجا, بر روی ماسه ها

دوقدم مانده به افق

آنجا که تلاقی جاده است با آسمان

پیوستگی خاکستری و آبی

راستی مدتهاست این سوال شده مشغله ی ذهنم

که چه رنگی می شود, ادغام خاکستری و آبی؟؟؟

شاید سیاه؟؟؟

بگذریم.....

باید گذشت.....

گذشته که گذشت.....

حال نمی شود......

ردپاهای ظریف و بی پناه من

چه غریبانه فاصله گرفته اند

از ردپاهای عاصی و مردانه ی تو

در نزدیکی آن پیوستگی

میخواهند  بگویند چه بیهوده بوده همراهیت؟؟؟

یا پیوستگی خاکستری و آبی

دلیلی شد بر فرار تو از من؟؟؟

و تو حتی برنگشتی.....

راهت همچنان مستقیم است

آخر....

سرکی کشیده ام که ببینم مسیر رفتنت را.....

گواهش رد شصت پایم بر خاک!!!!

بر که میگردم

اما تو مستقیم رفته ای

انگار گذاشتی که اینجا یاد بگیری

راست و مستقیم رفتن را....

و سالهاست راهم از آن تلاقی خاکستری-آبی جداست

راستی.....

آن روزها.....

تو را چه شد که شدی همسفر پاهایم

و ردی بر جاده ی زندگیم؟؟؟

و مرا چه شد

که بی پروا پذیرفتم همراه شدنت را؟؟؟

گفتم... خندیدم.....

شنیدم.... گریستم.....

و تو .....

چه بی محابا

نیمه ی راه شریک شدی

و یا شاید

جاده ی زیبای زندگیم

میان بری بود

برای رسیدن به آن تلاقی؟؟؟

چه مظلومانه

دل به دلم سپردی

تا اجازه ی ورود بگیری

چه معصومانه

ماندی

و

دل را شیفته کردی

چه دلبرانه

به یغما بردی مرا

آری تمام من,

تمام من شدی

و چه ظالمانه

رهایم کردی

درست آنجا

بر روی ماسه ها

دو قدم مانده به افق

آنجا که تلاقی جاده است با آسمان

پیوستگی خاکستری و آبی

راستی مدتهاست این سوال شده مشغله ی ذهنم

که چه رنگی می شود, ادغام خاکستری و آبی؟؟؟

شاید سیاه؟؟؟

تا می آیم بگویم: بگذریم....

چشمانم باز گشوده می شوند بر این دنیا

با صدای: "و او بزرگ است

بزرگتر از همه

و یگانه است

یگانه تر و بی همتا تر از هرچه

تصورش را داری..."

و چشمان آبی تو

همچون آسمان

از پشت آن قاب شیشه ای

باز شبنم اولین لبخند را بر چهره ام می پاشند

حالا دیگر....

سوالی دیگر شده مشغله ی این ذهن ناآرام

آن خط اریب مشکی

درست آنجا

سمت چپ آن قاب شیشه ای

که شده است محبس آبی چشمانت

آیا....

ربطی دارد به ادغام جاده و آسمان

خاکستری و آبی

و به

تنهایی رد پاهایم

بر آن خاکستری نرم؟؟؟؟

 

آبی - خاکستری

/ 15 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سایه سپید

متن جالبی بود...زندگیت از غم به دور خانوم گل

سایه سپید

اینجور که پیداست آقا محمد همسریتون هستن که کامنت گذاشتن ها[نیشخند]

mohamad.b

سلام...بسيار زيبا پرمعنا وتاثير گذاربود...جاده ی زیبای زندگیم میان بری بود برای رسیدن به آن تلاقی؟؟ متشكرم... پايدار وسرافراز باشيد...

کویر

سلام خیلی زیبا بود...افرین دوسته من عالی مینویسی...[گل]

بهار

[ماچ][ماچ][قلب][ماچ][ماچ] I love u so much

مرتضی

و اکنون در کنار دریای آبی زیر چتر سفید ابرهای پیچ در پیچ شن ها هنوز منتظر قدمهای ما هستند چشم انتظارشان نگذاریم

مرتضی

سلام.با یک نظرسنجی به روز هستم.خوشحال می شم در نظرسنجی شرکت کنید.[گل]

[گل][گل][گل]

هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من [گل][گل][گل]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.............؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟.؟ ......................................................... .................................................؟ [گل]