رشته ی محبت تو

من رشته ی محبت تو را پاره می کنم

شاید گره خورد و به هم نزدیک تر شویم

شاید..........

/ 2 نظر / 50 بازدید
بهـــــــــــــــــار

ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی روزگار.[افسوس]

مرتضی

کاش می شد با پر چشمـــــــــان تو پرواز کرد کاش می شد با تو راه عـــــــاشقی آغاز کرد عــــــــمر ما آخر گرفت در پای این ای کاشها کاش می شد با همین ای کاشها اعجاز کرد