خشحالم

خوشحالم...

مثل اون شبایی ک ساعت کوک نمی‌کنی ک فردا صبح تا هروقت دلت می‌خواد بخوابی...

مثل اون موقعی ک با نگرانی میری سر کلاس و معلمت می‌گه: درس خیلی سخت بود، هیچ کس نفهمیده، دوباره همه با هم تکرار می‌کنیم...

مثل اون موقعی ک ی مزاحم همیشگی برای همیشه دست از سرت برمی‌داره...

مثل اون صبحایی ک از خواب بیدار می‌شی و یکهو یاد ی اتفاق خوب می‌افتی ک دیروز افتاده...

مثل اون لحظه‌هایی ک دوباره می‌ری سراغ ی هدیه ک دیروز گرفتی و نگاهش می‌کنی...

مثل اون روزایی ک دقیقه شماری می‌کنی موقع نهار برسه و غذایی ک با حوصله و سلیقه برای خودت پختی و تزیین کردی رو بخوری...

مثل همون شبایی ک با خیال راحت بدون اینکه نگران چیزی باشی تو ی فروشگاه بزرگ می‌چرخی و برای صبحانه فردا هر چی دلت بخواد می‌خری...

مثل لحظه بیدار شدن از خواب برای خوردن ی صبحانه شیرین خوشحالم...

دلم امروز گرم است.....

امروز بی‌خیال همه دنیا، فارغ از دغدغه‌ها هستم....

 

خوشحالم و آن را با شما قسمت می کنم.... 

/ 1 نظر / 79 بازدید
Gentlemen

ایشالا همیشه خوشحال باشی استاد